Studentenprojecten

STUDENTENPROJECTEN

Een studentenproject heeft een looptijd van 10 weken. De studentengroepen maken eerst een plan van aanpak en gaan vervolgens aan de slag met de opdracht. De studenten hebben beschikking tot academische literatuur/onderzoeken en kunnen bureau/praktijk onderzoek verrichten, concepten formuleren en proof of principles ontwerpen en bouwen. Haaks Engineering verzorgt de begeleiding van de groep en draagt zorg dat de gewenste doelstelling behaald wordt.

ONDERZOEK NAAR ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARING

Een industriële wasserij in Rijswijk wilde weten hoe en hoeveel energie ze kunnen besparen door het toepassen van besparingsoplossingen. Een groep studenten van werktuigbouwkunde heeft eerst een inventarisatie van alle energiestromen binnen de wasserij gemaakt. Vervolgens zijn zij gaan kijken op welke punten de wasserij energie kan besparen. Ze hebben verschillende concepten gemaakt om een zo hoog mogelijk rendement te kunnen realiseren. De conclusie van het onderzoek is een aanbeveling voor een besparing van maar liefst 20% op de totale energiekosten!

EIGENSCHAPPEN VAN VOEDSEL

Internationale studenten van Process & Food Technology doen onderzoek naar de eigenschappen van voedsel wanneer dit gekookt wordt. Verschillende soorten voedsel worden geanalyseerd voor verschillende soorten kooktechnieken. De opdracht is een speciale vraag vanuit een start-up onderneming die zich richt op revolutionaire kooktechnieken.