IoT: Zeepbel of Goudmijn?

Een vraag waar veel bedrijven, multinationals, mkb’ers en start-ups mee worstelen. Het is mogelijk om van alles te meten, registreren en online beschikbaar te maken; maar wat hebben we eraan? Hoe creëren we hier waarde mee? Men kan ‘Big Data’ genereren maar wat is dit eigenlijk en hoe kunnen we daar dan weer geld mee verdienen? Er zijn veel mooie termen die leiden tot nog veel meer vragen en maar weinig antwoorden.

IoT

Onder ‘Internet of Things’ (IoT) wordt heel veel verstaan. Eigenlijk is het een verzamel term die heel erg gehypet wordt. De ene keer wordt de term gebruikt voor ‘het op afstand uitlezen van een sensor’. En de andere keer is het een systeem met sensoren die op basis van de gemeten gegevens autonome beslissingen kan nemen.
Bij elke toepassing wordt een sensor gebruikt die, al dan niet constant, metingen verricht. Deze sensor, of eigenlijk device, is verbonden met het internet en werkt vaak samen met een externe opslag, ‘de cloud’. Met IoT is er sprake van een samenspel tussen hardware en informatie, ofwel data.

Consumenten

IoT bestaat dus uit hardware en data. De waarde van de hype wordt hierdoor gecreëerd. De technologie wordt door zowel consumenten als bedrijven gebruikt. Voor consumenten komt dit vooral tot uiting in het gebruik van ‘wearables’ en slimme toepassingen in huis of op de weg. Dit leidt tot verhoging van het leefcomfort (Nest & Toon) en is in principe een volgende stap in de altijd voortdurende (technologische) ontwikkeling. Daarnaast kunnen consumenten hun eigen gegevens ‘verkopen’. Dit gebeurd wanneer men bijvoorbeeld een emailadres in moet vullen voor een 10% kortingsvoucher. Of met een IoT oplossing van de anwb waarbij je met “veilig rijgedrag” tot 30% korting op je autoverzekering krijgt. Dit is prettig voor de consument maar eigenlijk staan we helemaal niet stil bij alle data die van ons gegenereerd wordt. Zouden we niet veel meer korting moeten krijgen bijvoorbeeld? Hoeveel is onze data dan waard?


Bedrijven

Bedrijven kunnen middels IoT grote hoeveelheden data vergaren. Zoals bij de anwb die consumentenproducten/diensten verkoopt; Het gedrag van consumenten wordt gemeten en dit kan leiden tot besparingen. In de retail wordt informatie van consumenten o.a. gebruikt voor het bepalen van de marketingstrategie. Een dergelijke strategie die berust op metingen in plaats van theorieën is waarschijnlijk sterker.

Dan zijn er ook bedrijven die IoT gebruiken om letterlijk informatie op afstand uit te lezen. Dit kan ervoor zorgen dat werkzaamheden in DDD omgevingen (Dull, Dust & Dangerous), voorkomen kunnen worden. Dit resulteert in oplossingen om preventief onderhoud te kunnen plegen en daarom ook in besparingen.
IoT kan dus besparingen opleveren die, voor bedrijven, in waarde uitgedrukt kan worden. Echter heeft IoT nog niet tot baanbrekende innovaties geleid die ervoor zorgen dat élk bedrijf iets met IoT moet doen.

De hardware zelf lijkt slechts een middel om data te genereren die leidt tot het verhogen van het comfort, inzicht in effectiviteit en besparingen?
Indien we dit kunnen concluderen zit de waarde dus in de data die gegenereerd wordt. Maar wat is die data dan waard?


Kwalitatieve en kwantitatieve data

Kijkend naar (Big) data an sich, wordt dit gekenmerkt door kwalitatieve en kwantitatieve data. M.a.w. stel je hebt heel veel gegevens van twee personen, heb je kwalitatieve data. Stel je hebt twee gegevens van heel veel personen, heb je kwantitatieve data. Welke van de twee nodig is voor ‘waardevolle data’ hangt waarschijnlijk af van de toepassing. Het is lastig om te zeggen ‘Als je één regel hebt met tien kenmerken van X, dan is dit € 1,- waard’. Dit is lastig omdat het vaak niet duidelijk is voor wie de data bedoelt is en wat dit hen waard is. Je zou kunnen stellen dat data pas een waarde vertegenwoordigd zodra er één of meerdere partijen zijn die dit willen hebben. De grootte van de waarde wordt gekenmerkt door de te verwachten besparingen, effectiviteit of andere mogelijkheden voor die partij. Dit zal voor iedere dataset verschillend zijn.


Industry 4.0

De ‘Gartner’s Hype Cycle (2014)’ laat zien dat IoT in 2014 op de piek van ‘inflated expectations’ stond. Toch lijkt IoT eerder een middel te zijn om de volgende ‘baanbrekende technologie’ te kunnen ontketenen. Dit omdat de échte revolutie door IoT nog is uitgebleven. De ‘baanbrekende technologie’ zou bijvoorbeeld een combinatie van IoT en ‘Smartrobots’ kunnen zijn. Dit zal een boost zijn voor de ‘Industry 4.0’ ontwikkeling. Een industrie waarbij razendsnel op klantwens, onderhoud en organisatie ingespeeld kan worden. Het lijkt triviaal dat deze ontwikkeling het eenvoudiger maakt om aan klantwensen te voldoen en daarom meer klanten creëren die de omzet vergroten. Wanneer een systeem of product de omzet kan vergroten, vertegenwoordigd dit een bepaalde waarde. De waarde is weer per bedrijf verschillend.


Trends?

Kortom het is lastig om harde cijfers aan data en IoT te kunnen geven. Tot nu toe wordt de waarde bepaald aan de hand van de besparing en verhoging van de efficiëntie die de oplossing oplevert. Indien een lijst met gegevens niet hiertoe leidt, draagt het niks bij en vertegenwoordigd het geen waarde. Hoe zal dit dan voor de toekomst gelden? Ik denk dat IoT nu een lange adem nodig heeft en over vijf tot tien jaar niemand meer zonder kan. Net zoals met de opmars van de computer en smart phone; in het begin moesten mensen er nog aan wennen. Nu heeft elk huishouden meerdere in bezit.
Dat is ook de reden dat IoT een hype is. Stel je voor dat we over vijf tot tien jaar thuiskomen na het werk; de deur gaat automatisch open, de verlichting past zich aan naar hoe jij je voelt. Het licht in de keuken gaat aan omdat dat het eerste is waar je altijd naartoe loopt wanneer je thuis komt. Ditzelfde geldt voor de kantooromgeving; een persoonlijke omgeving, die zich aanpast naar elk individu, waarin iedereen het meest productief zal zijn. Dat is nodig omdat de taken van mensen op een steeds hoger level komen te liggen. Een level dat (nog) niet overgenomen kan worden door IoT. Ook zal IoT metingen kunnen verrichten die mensen nooit hebben gekund. Met name deze trend heeft heel veel potentie maar vereist ook goed denkvermogen en misschien wel fantasie met daadkracht. Welke waarde dit vertegenwoordigd zal onder andere afhangen van de onmisbaarheid van de oplossing en gegenereerde data. Al met al, Internet of Things: is niet één stap vooruit, maar een volgende fase in de wereld van constante innovatie.
Wat wij nu gaan doen? We beginnen bij het einde en werken aan waardevolle oplossingen die over vijf jaar onmisbaar zijn!


Discussie

Dit artikel heb ik geschreven omdat wij hier binnen Haaks en Delft Engineers over nadenken. Na het bezoeken van het IoT event, georganiseerd door YesDelft, bleef de vraag over de waarde van IoT hangen. Ik heb het idee dat er meerdere mensen zijn die hiermee zitten. Wellicht geeft dit artikel een moment van herkenning. Met personen en bedrijven die hier over willen sparren, gaan wij graag de dialoog aan.

Dennis Giezeman, Start-up Haaks & Delft Engineers